Expo: Carte de Visite Brussel

News

This group exhibit will feature pieces from my “Black, White & Veins” project that was born in New York. When one door closes another one opens because creativity is a universal language that unleashes the human potential.

++++++++

« Avec comme matrice la chanson « What’s Going On » de Marvin Gaye, j’ai questionné la lutte raciale obsessionnelle de l’Amérique. Mon expérience personnelle de l’extrémisme politique qui provoque la haine raciale et la division au sein de la société est le point de départ de Black, White & Veins. »

“Met FOCUS geïnspireerd door “What’s Going On” van Marvin Gaye, stelde ik  de obsessionele rassenstrijd in Amerika in vraag. Mijn persoonlijke ervaring met politiek extremisme  dat rassenhaat en verdeeldheid in de maatschappij veroorzaakt, is het uitgangspunt voor  Black, White & Veins.”

Frans Timmermans en de Afbraak van Europa

Writing

 

                  Red Square Timmermans, collage LM

Een paar dagen geleden heeft EU commissaris Frans Timmermans, mijn hersens weer behoorlijk pijn gedaan, mijn hoofd viel zo wat van mijn nek door al het schudden. Met zijn bizarre twitter berichten gebeurt het wel vaker, maar deze ging mijn pet te boven. Vanwege de opmerkelijke reclame die hij voor Brussel,  en een paar bekende handelsmerken maakte…..

Ik dacht eerst dat het een grap was, wel een heel onsmakelijke, waar ik niet om kon lachen. Mijn verstand kon er niet bij, maar ik moest er wel wat van zeggen. In de verbijsterde staat reageerde ik daarom heel voorzichtig….

Zonder het te beseffen schreef ik twee keer hashtag Armani en vergat Gucci te vermelden….zo zie je maar weer,  hoe een ondoordachte handeling van één persoon van invloed kan zijn op anderen….moi, maar gedane zaken nemen geen keer.

Met deze reclame heeft Frans Timmermans, de hoofdstad van Europa waar hij  zijn werk plaats heeft, een klap in het gezicht gegeven. Vervolgens prees hij zich heel gelukkig, omdat hij in Marokko minder hoefde te betalen voor de bekende merken, en gaf daarmee ook Gucci, Armani en Patek Philippe, die hun wortels in Europa hebben een trap na. Hij koopt  liever de nagemaakte troep uit China.

Bij nader inzien was dit helemaal geen grap, Frans Timmermans was bloed serieus met deze anti-Europese propaganda. De ambachten die met heel veel werk en vakmanschap zijn opgebouwd worden door deze enorme namaak handel naar  de klooien geholpen en  als topman bij de Europese Unie deed hij er ook gretig aan mee. Dus zeg ik…..

Dit is duidelijk het na apen van Amerikaanse toestanden en zeker die democraten— politici daar hebben keihard gewerkt om de ambachten in eigen land kapot te maken en geholpen om Communistisch China tot een economisch machtsblok te maken ( ik ben een afbraak van Amerika expert ). Wetenschappers in Nederland en België maken zich grote zorgen over dit fenomeen, en zien China als een gevaar voor de economische stabiliteit van Europa.  Maar het gevaar voor Europa is niet China. Het gevaar voor Europa zijn de politici die  meedoen aan de afbraak van hun eigen samenleving.

De Chinese namaak industrie zorgt niet alleen voor enorme economische schade, maar doet  ook afbreuk aan de gevestigde handelsmerken die gekopieerd worden. De EU commissaris geeft liever geld uit aan de in China gemaakt troep, die in Marokko goedkoper is. De bedrijven en werkenden die belasting betalen, zodat hij met alle gemak van het leven kan genieten, worden hiermee ook nog eens benadeeld en gekleineerd.

Tijdens de EU Fundamentele Rechten colloquium van 2015, verklaarde Frans Timmermans Europeanen de oorlog, en met dit bericht heeft deze sociaal democraat van de Nederlandse Partij van de Arbeid, zijn anti-Europese propaganda meer kracht bijgezet. U bent dus gewaarschuwd….!

Disclaimer: Het hierin beschreven bericht komt van de parodie account, maar het is een juiste weergave van de politieke realiteit. De oorlog tegen Europa en Europeanen is een feit!