Je vais revenir, yes I’ll be back….!

“Loquendi Libertatum Custodiamus”

Met een kogel door het hoofd werd hij in 2002 beroofd van het recht van spreken en leven. Vermoord door de haat van zijn eigen mensen.

Wij moeten waken voor de vrijheid van het spreken

I may not like what you have to say, but I will defend your right to say what you think anyway. Freedom of thought and freedom of conscience are natural and inalienable rights. Without freedom of thought and conscience there is no liberty….!

Je n’aime peut-être pas ce que vous avez à dire, mais je défendrai votre droit de dire ce que vous pensez de toute façon. La liberté de pensée et la liberté de conscience sont des droits naturels et inaliénables. Sans liberté de pensée et de conscience il n’y a pas de liberté….!

Ich mag es nicht mögen, was Sie zu sagen haben, aber ich werde Ihr Recht verteidigen, zu sagen, was Sie trotzdem denken. Gedankenfreiheit und Gewissensfreiheit sind natürliche und unveräußerliche Rechte. Ohne Gedanken- und Gewissensfreiheit gibt es keine Freiheit….!